Minder werklozen, meer bijstandsgerechtigden

 

euromunten

Euromunten (Afb: Pixabay)

Met de verkiezingen in aantocht worden we overstelpt met positieve berichten, bijvoorbeeld over de dalende werkloosheid. Maar toch neemt het aantal bijstandsuitkeringen toe. Hoe kan dat?

Volgens het CBS is de werkloosheid in het laatste kwartaal met 9000 per maand (gemiddeld) afgenomen. In december 2016 was 5,4% van de beroepsbevolking officieel werkloos (482.000 mensen). Het UWV kwam eind december uit op 412.000 WW-gerechtigden.

Meer werkenden

Volgens het CBS is de werkloosheidsdaling over de hele linie zichtbaar. Man, vrouw. Jong, oud. Bij alle groepen zijn meer mensen aan het werk gegaan.

Meer bijstandsgerechtigden

Helaas blijkt niet iedereen de vruchten van de hogere werkgelegenheid te plukken. Hetzelfde CBS meldde namelijk eind februari dat het aantal bijstandsgerechtigden is toegenomen.

Volgens het CBS is het aantal personen met een bijstandsuitkering in 2016 per saldo met 18.000 toegenomen. Eind 2016 waren er 467.000 bijstandsgerechtigden. Een groot deel van de toename komt volgens het CBS voor rekening van niet-Westerse migranten. Verder zijn het vooral jongeren (met weinig opgebouwde WW-rechten) en ouderen die in de Bijstand terecht zijn gekomen. Het CBS geeft aan dat de stijging van de Bijstand vooral komt door nieuwkomers die een verblijfsvergunning hebben verkregen.

 

Stijgende trend bijstand

Het aantal mensen dat in de Bijstand terecht is gekomen stijgt al sinds 2009. In 2013 was de stijging zelfs 32.000. In 2014 groeide het aantal bijstandsgerechtigden met 21.000, in 2015 met 14.000

Vreemde optelsom

In totaal zijn er dus in Nederland 412.000 WW-ers en 467.000 bijstandsgerechtigden. Dat is een overweldigend aantal van 879.000 mensen die op de een of andere manier een uitkering ontvangen. Fors meer dan de 5,4% die de werkloosheid officieel telt.

Ook is opvallend dat het aantal WW-uitkeringen en werklozen daalt, maar de bijstand toeneemt. Dat lijkt erop te wijzen dat er een tweedeling aan het plaatsvinden is onder werklozen. Aan de ene kant mensen die vanuit een WW-uitkering aan het werk gaan, aan de andere kant mensen die langdurig werkloos zijn en aan het eind van de WW-periode terugvallen in de bijstand.

Toenemende armoede

Uit onderzoek naar inkomensgegevens dat het CBS uitvoerde over de cijfers van 2015 komt naar voren dat de armoede in Nederland, ondanks h

et economisch herstel, niet afneemt. Het aantal “arme huishoudens” bleef in 2015 ongeveer gelijk. Het aantal langdurig armen nam toe. Dit treft vooral de oudere beroepsbevolking hard. Volgens het CBS zijn vooral werkloze 50-plussers de dupe, wanneer ze na een paar jaar in de Bijstand terechtkomen.

Geef een reactie